Relatie problemen

Relatie, liefde en gelukRelatie, liefde en geluk! Liefde is een thema dat ons alle dagen bezig houdt. Mensen kunnen en willen niet zonder liefde. Het is daarom belangrijk dat we af en toe realiseren dat liefde niet vanzelfsprekend is zoals veel mensen dat wel denken te ervaren. Liefde moet je creëren en je moet er je best voor blijven doen. Een omschrijving van het begrip liefde is diepe genegenheid of toewijding voor een ander. Er zijn verschillende soorten liefde, zoals de moederliefde, de liefde voor een vriend / vriendin en ten slotte de liefde voor je partner. Tegenwoordig gaan veel relaties uit elkaar. Hoe komt dit en wat kun jij eraan doen om een breuk in je relatie te voorkomen? Logischer wijs komt de liefde altijd van twee kanten, zowel van jou als van je partner. Er zijn verschillende redenen waarom een relatie niet meer gaat en de liefde binnen de relatie ver te zoeken is. Hieronder staan een aantal tips om dit te vermijden.

Meest voorkomende relatieproblemen gaan over kinderen, werk en financiën.  Het is belangrijk dat bij deze relatieproblemen, hoe klein ze ook mogen zijn, er goed over te praten. Niet communiceren binnen een relatie  is iets waar al veel partners de fout in gaan. Ze proberen hun partner te sparen, willen niet constant het conflict opzoeken of weerwoord krijgen. Toch is dit een verkeerde manier van relatieproblemen oplossen aangezien de ene partner  alles gaat opkroppen en de ander niet weet wat er aan de hand is. De basis voor een gezonde relatie is dus communicatie, vertrouwen en eerlijk zijn tegen elkaar.

Praat en luister binnen de relatie
Probeer elkaar niet in de rede te vallen en laat de ander zijn verhaal doen. Geef vervolgens niet direct een weerwoord of commentaar maar probeer te begrijpen waarom je partner dit zegt.

Je taalgebruik en houding binnen een relatie
Probeer niet opvliegend of gesloten te zijn.

Heb begrip en respect binnen de relatie
Niet iedereen is hetzelfde, dus ook jij en je partner niet. Laat een ieder in zijn waarde.

In een relatie kun je niet altijd gelijk krijgen
Soms is het beter om verschillende opvattingen te hebben over hetzelfde onderwerp. Zo weet je tenminste hoe je partner hier over denkt en hoef je in de toekomst dit niet constant als probleem binnen je relatie te zien maar eerder als iets waar jullie beiden je eigen gedachten over hebben.

Bij liveparagnosten.nl werken consulenten die gespecialiseerd zijn in relatie en liefdesproblemen. Zij hebben jarenlange ervaring in het coachen van relatie problemen.