Echtscheiding

EchtscheidingEchtscheiding en het wel en wee!!!

Als je in echtscheiding ligt zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die je in deze moeilijke tijd zult herkennen. Naast de verwerking van jullie conclusie om te gaan scheiden, zullen jullie in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst. Je zal veel belangrijke beslissingen moeten nemen.

Om je te helpen hebben we het hele proces van scheiden overzichtelijk ingedeeld. Probeer niet alles tegelijk te regelen, maar doe het stap voor stap.

Vertel het je partner
Je weet al een lange tijd dat het gewoon echt niet meer gaat. Je wilt scheiden, maar hoe ga je dit vertellen aan je partner? Deze eerste stap is meestal ook meteen het moeilijkst. Vertel het je partner altijd persoonlijk, hoe eng je dat ook vindt. Maak duidelijk dat je wilt scheiden door óók te zeggen dat je niet meer bij hem/ haar wilt zijn. Dit klinkt hard, maar alleen ‘ik wil scheiden’ wordt vaak niet gehoord. De boodschap mijn partner wil van mij scheiden kan mogelijk pas weken later echt door je partner gehoord worden. Geef je partner de ruimte om de situatie te laten beseffen, zodat hij/zij zich ook kan bedenken hoe het nu verder moet.

Hulp voor uw echtscheiding
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heb je een advocaat of mediator  nodig. Wat de juiste hulp is voor jullie echtscheiding is afhankelijk van de manier waarop jullie getrouwd zijn en hoe jullie willen scheiden. Een bemiddelaar is gericht op harmonie. Hij probeert de echtscheiding samen met jou en je partner goed en zonder frustraties te laten verlopen. Als jullie allebei een advocaat in de arm nemen, kom je tegenover elkaar te staan. Het proces duurt dan vaak langer en verloopt meestal met veel frustratie . Informeer naar de verschillen tussen een mediator en een advocaat en gun  je in deze situatie echt de tijd om een goede keuze te maken.

Echtscheiding aanvragen
Volgens de Nederlandse wet kun je alleen scheiden als je huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Duurzaam ontwricht betekent dat de betrekking tussen jou en je partner zo is verstoord, dat je niet langer samen onder één dak kunt leven. Scheiden kan op twee manieren: vraagt een echtscheiding aan, ook wel een verzoek tot echtscheiding genoemd, of vraagt een scheiding van tafel en bed aan. In beide gevallen vraag je de echtscheiding aan bij de rechter. In de regel doet de echtscheidingsbemiddelaar of advocaat dat.

Financieel plan bij echtscheiding
Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden en samen afspraken maken. Zo over wie gaat er voor de kinderen zorgen, wat is de hoogte van de onderhoudsverplichting, hoe verdelen we de bezittingen en schulden? Hoe meer je vastlegt voordat jullie naar de rechter gaan, hoe simpeler de rechtsgang wordt. Jullie zijn er immers al uit en de rechter hoeft het alleen maar te bevestigen. De afspraken die je maakt voordat je naar de rechter gaat, worden door de advocaat of bemiddelaar vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Maak een inventarisatielijst om een eerlijke boedelverdeling te kunnen maken.

Afspraken over de kinderen
Als ouders heb je een zorgplicht voor je kinderen. Het maakt daarvoor niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent: je zorgplicht blijft. Maar de kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moet je afspraken over maken. Dit wordt ook wel de omgangsregeling genoemd. Als je wilt scheiden, moet je een ouderschapsplan maken. De afspraken die je maakt over de zorg en opvoedingstaken komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

De rechter en echtscheiding
Als jij en je partner overal afspraken over hebben gemaakt, dan is de echtscheiding bij de rechtbank alleen maar een formaliteit. Ben je het nog oneens over sommige zaken, dan zal de rechter zijn oordeel vellen. Ben je het niet eens met zijn uitspraak, dan kun je in hoger beroep gaan. Ook kun je een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaald dan wat tijdelijk de hoogte van de alimentatie wordt of waar de kinderen, totdat de uitspraak er is, gaan wonen.

Echtscheiding definitief maken
Jullie zijn pas wettig gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als jullie zijn gescheiden van tafel en bed is jullie echtscheiding pas officieel wanneer de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De beschikking moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn. Let erop dat de advocaat deze termijn niet overschrijdt, anders verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft jullie huwelijk in stand.

Word het voor u echt allemaal te moeilijk bel dan één van onze coachen en/of paragnosten..