Depressief

DepressiefDepressief, depressief gevoel?
Depressief gevoel roep je gedachteloos zelf op door te denken aan iets of een belevenis die jou op één of andere manier pijn heeft gedaan.

Depressief gevoel duurt meestal maar enkele ogenblikken en vervaagt snel als er volgende prikkels uit je omgeving emoties in jou oproepen. Een voorbeeld: jouw partner wordt plotseling opgenomen in het hospitaal. Je rijdt er naartoe. De toestand is ernstig maar niet levensbedreigend; toch komt op eens alle taken op jouw schouders. Je kan je hierdoor tijdelijk lusteloos voelen. Op weg naar huis hoor je plots het liedje waar jullie ooit innig hebben op gedanst. Het gevoel van toen komt helemaal terug en verdrijft het zware, depressieve gevoel dat je eerder voelde.

Een depressie :
Is dikwijls het gevolg van een verlies; van een illusie, een droom, een levensplan of van iets dat een grote symbolische waarde had voor jou.

Depressie van lange duur en tast jouw levenskwaliteit en dat van jouw nabije omgeving aan. Depressiviteit lost niet vanzelf op. Eerst en vooral dienen wij de symptomen op te splitsen in: gedragspatroon, gedachten, lichamelijke kenmerken en emoties.

Gedragspatroon bij een depressie
Weinig tot geen behoefte meer aan sociaal contact en zich isoleren en afzonderen.
Weinig interesse voor persoonlijke verzorging of voor zijn omgeving.
Ofwel passief zijn of juist net het omgekeerde, overactief, en rusteloos zijn.
Geen initiatief kunnen nemen.
Teveel roken en drinken (alcohol).
Situatie erger maken dan ze zijn,”van een mug een olifant maken”.
Weinig energie of juist te veel.
De dag moeizaam beginnen, daarna verbetert de toestand.
Erg emotioneel.
Gedachten
pessimistische gedachten die sterker zijn dan men zelf wil, men kan ze niet afremmen.
Denken aan de dood en zelfdoding.
Zich moeilijk kunnen concentreren.
Wat men vroeger vanzelfsprekend kon, lijkt nu een onoverkomelijke hindernis “Ik kan het niet meer”.
Piekeren, geen besluiten kunnen nemen.
Zich constant bezig houden met ingebeelde lichaamskwalen
Kenmerken van een depressie
Te veel, of juist weinig eten.
Weinig, geen zin in seks.
Slaapstoornissen, zowel inslaapstoornissen als doorslaapstoornissen.
Klachten over pijn: hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen, duizeligheid, rugpijn, buikpijn, trillen van de handen.
Emoties
Minderwaardig voelen, gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker zijn.
Eenzaam, wanhopig zijn.
Angstgevoelens hebben.
Schuldig voelen, beschaamd zijn, leeg gevoel van binnen en gevoelens van spijt hebben.
Pessimistisch zijn, nutteloos, waardeloos voelen.
Weinig plezier aan dagelijkse activiteiten.

Wij zijn gewend te leven in een maatschappij waarin men niet meer ziek mag zijn. Wij wensen ziek zijn niet te accepteren als een signaal van ons lichaam dat het wel  nodig heeft. Wij accepteren het niet als een gezonde reflex van ons organisme. Dus wordt ook depressie gezien als iets dat zo snel mogelijk moet worden opgelost. Maar kan het zijn dat een depressie net het omgekeerde wil voor ons omdat ons  jachtige leven eigenlijk niet bevalt? Dat wij eigenlijk diep van binnen met een aantal gevoelens in conflict kunnen zitten? Bijvoorbeeld: je doet je werk graag maar dient steeds meer te presteren; daardoor heb je meer last van stress; die stress maakt jou prikkelbaar maar op je werk mag je die stress niet uiten, dus rijd je naar huis en ook daar wil je niet dat jouw naasten “in de klappen delen” en probeer je die innerlijke spanning voor jezelf te houden. Ongemerkt ben je toch prikkelbaar en vroeg of laat barst je uit en krijg je net hetgeen je wou voorkomen. Herkenbaar?

Hoe meer onopgeloste conflicten wij proberen te verbergen, hoe groter de inwendige spanning en hoe groter het risico dat onze draagkracht het begeeft. Het is alleen een kwestie van Tijd.

Medicatie: beperkt zich enkel tot het onderdrukken van stemmingsstoornissen en bestrijding van symptomen; de eigenlijke oorzaak die zich die vanbinnen verschuilt, wordt hiermee slechts of zelfs niet aangepakt.

Rust maar dan in combinatie met psychische ondersteuning van een psycholoog of therapeut.

Meer aandacht schenken aan wat men zelf wil en leuk vindt, wellicht meer aandacht schenken aan relatie met de partner, kinderen etc.

Voor vragen kijk dan naar een consulent van liveparagnosten.nl die in depressies gespecialiseerd is.