Burn-out??

Burn-outMensen met burn-out herkennen zich in het gevoeligheid uitgeput te zijn. Een burn-out komt vaak voor bij mensen met de volgende karaktereigenschappen:

Neiging tot perfectionisme, hard werken, plichtsgetrouwheid,
trouwhartig idealisten, ijverig.
Behoefte zichzelf te bewijzen, doelgerichtheid.
Moeite met ‘nee’ zeggen.
Je eigen grenzen niet kennen, meer doen dan goed voor je is.
Moeite met overdragen, zichzelf opofferen.
Signalen van burn-out:
Slecht slapen, heel vroeg wakker worden, snel vermoeid zijn na beperkte inspanning,
of juist veel slapen en altijd het gevoel van vermoeidheid hebben.
onrust, gevoel van drukte.
Veel spanningen hebben, afgewisseld met futloosheid en lusteloosheid.
Krampachtigheid, de macht proberen te houden, soms dwangmatig.
Emotionaliteit, emotionele labiliteit, een grote wisseling van stemming.
Het gevoel er niets meer bij te kunnen hebben. Innerlijk leeg en verdoofd voelen (u hoort en ziet wel dingen maar bent er met u hoofd niet bij.

Met tegenzin naar het werk gaan, meestal een gevolg van oververmoeidheid,
Concentratieproblemen, niet kunnen onthouden wat je gelezen of gehoord heeft.
Moeite hebben met dingen terug te vinden, niet meer weten waar je iets hebt neergelegd.
Vergeetachtigheid, geen twee dingen tegelijk kunnen doen. Veel in gedachten zijn.Toename van lichamelijke klachten.
Het begrip burn-out is een containerbegrip voor verschillende ervaringen.
Doorgaans wordt onder het begrip burn-out verstaan:
Emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.
Iedere persoon met burn-out is uitzonderlijk en heeft zijn eigen behandelmethode nodig.
Het vaststellen van de diagnose burn-out is zeer deskundig werk.
Wanneer u zich kunt herkennen in veel van het bovenstaande is het verstandig om een afspraak te maken met uw huisarts.
Hoe sneller men start met de behandeling van burn-out des te sneller het herstel.
Burn-out en overspannenheid?
Aan burn-out gaat een jaren durend proces van ontkenning van stress signalen vooraf.
Vaak zijn mensen zich niet bewust van de patronen die ongemerkt hun leven hebben bepaald.
Overspannenheid is meestal het gevolg van een tijdelijke overbelasting en duurt meestal   zes tot acht weken.
Hard werken en toch een burn-out?
Dit kan alleen als hard werken niet met overbelasting gepaard gaat en als er genoeg balans is tussen spanning en ontspanning.
Vaak zijn er meerdere oorzaken die meespelen.
Bij overbelasting doet men een extra beroep op adrenaline en wanneer het lichaam teveel adrenaline aanmaakt raakt de hormoonspiegel uit balans.
Op de lange duur kan dit schade veroorzaken aan het immuunsysteem en hersencellen.
Diagnose burn-out?
Feiten wijzen uit dat de diagnose burn-out vaak te laat wordt gesteld en dat mensen hierdoor laat in de hulpverlenende sector terechtkomen.
Dit betekent voor mensen met burn-out dat het herstel langzaam verloopt.
Een weekje vakantie en de burn-out klachten zijn over?
Dit is niet waar. Vakantie op zich kan voor iemand met burn-out al een stressfactor zijn.
burn-out moet worden behandeld en verdwijnt niet vanzelf.
Eenmaal burn-out, altijd burn-out?
In een aantal extreme vormen is dit het geval maar meestal blijkt dat mensen na behandeling en verloop van tijd weer hun dagelijkse dingen kunnen doen.
Zonder behandeling kan iemand zich jaren na de ziekmelding net zo uitgeput voelen als in het beginstadium.
Heeft u last van een burn-out?
Misschien kan een healer, coach of medium van liveparagnosten.nl  iets voor u betekennen!!