Aartsengel Zuriël

Aartsengel ZuriëlBalans en schoonheid creëren met AE ZURIEL ,  Aartsengel Zuriël brengt ons wijsheid en waarheid in situaties waar onenigheid heerst. Hij is de Aartsengel van het teken weegschaal ( 22 september- 22 oktober) en brengt evenwicht in licht en donker, leven en dood.
Aartsengel Zuriël helpt je om alle creaties als evenwaardig te ervaren, zodat je de betekenis van goddelijke balans, gratie en schoonheid kan begrijpen.
Hij helpt en ondersteunt je de wereld door zijn ogen te bekijken, zodat je de volmaaktheid en perfectie van de schepping kan zien en ervaren.
Er zijn zoveel zorg- en hulpbehoevenden en vraagt jou hier een lichtpuntje te zijn, Hij vraagt ons om vrede te brengen waar strijd heerst, de kracht van het woord in wijsheid te laten zegevieren in plaats van woorden die kwetsen, vernietigen en die op strijd, concurrentie berusten. Hij geeft ons de kracht en de moed om in waarheid te zijn, de waarheid te spreken in situaties waar conflicten via het gerecht beslecht worden. Zowel AE Zuriël als AE Michaël zijn krachtige Aartsengelen waar gerechtigheid en rechtschapenheid nodig zijn; de waarheid wordt altijd aan het Licht gebracht!
Aartsengel Zuriël helpt je in evenwicht en balans te komen, in situaties waarin je op dit moment uit evenwicht bent. Hij helpt je op een positieve manier te kijken naar situaties waarin je bent vastgelopen.

Misschien herken je bij jezelf harmonie aan te grijpen en vast te houden in je leven , zodat je nieuwe uitdagingen en mogelijkheden op je levensweg uit de weg gaat…misschien is het net de bedoeling dat je leven eventjes uit balans is om verder te kunnen groeien. Leg je innerlijke twijfels bij het maken van keuzes voor aan AE Zuriël zodat je tot de beste keuze – dat resoneert met jouw zielsweg- kan komen.
Het is de bedoeling dat je een vervuld en vreugdevol leven leidt en dit gaat op aards niveau vaak gepaard met ups en downs, met pieken en dalen.
Geef je over aan de ritmes van het leven, en zie de ups en downs, de pieken en dalen als ervaringen die je steeds verder helpen op je levensweg.
Je kan AE Zuriël aanroepen met een kort gebed, neem het gebed over en vul de invocatie aan op jouw manier, met jouw woorden
‘ Lieve Aartsengel Zuriël, ik sta open om een zuiver kanaal te zijn voor het allerhoogste goed zodat we samen kunnen creëren. Help me het pad van vrijheid, rechtvaardigheid, waarheid te volgen. Inspireer me de juiste woorden van het goddelijk recht te spreken en nooit vanuit haat, vergelding, kwaadheid. Help me gefocust en rustig te blijven, om vrede en rust te brengen, waar ik ook ga, ongeacht in welke situatie ik me bevind. Dank je wel lieve Aartsengel Zuriël. Zo is het. ‘
Warme hartengroet
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com