Mijn partner gedraagt zich als een kind

Mijn partner gedraagt zich als een kind, blijven of scheidenMijn partner gedraagt zich als een kind, blijven of scheiden? Er wordt vaak schamper om gelachen door de moeders die bij school op de kinderen staan te wachten. Even snel is er tijd om met elkaar de huiselijke perikelen te delen. Ook de partner van deze moeders moet het ontgelden en ze herkennen bij elkaar hoe mannen in hun ogen in elkaar steken.

Ze veroveren je, doen flink hun best en zolang je samen bent, blijft het gezellig en leuk, maar zodra de kinderen komen, is het net of je er een extra kind bij hebt. Er komt niets uit zijn handen en kan zelf niet bedenken dat hij uit zichzelf ook wel eens iets kan aanpakken. Hij doet het wel hoor, maar moet het altijd aan hem vragen en als hij het dan direct zou doen, maar dat komt niet in hem op. Hij geeft een morrend antwoord, blijft de krant zitten lezen en na een half uur staat hij op en vraagt. Wat wil je ook alweer dat ik ging doen? Hij hoort het niet eens en denk je dat ik daar op ga zitten wachten? Ik heb de klus dan allang geklaard. Kan mij er zo aan irriteren. Nou bij mij precies hetzelfde hoor, we hebben allemaal een extra kind in huis.

De spanningen in dit huisgezin kunnen aardig hoog oplopen. De moeder die haar benen uit het lijf loopt, om alles in goede banen te leiden en van haar partner vindt dat die zo’n fijn leven heeft, want hij doet alleen maar waar hij zelf zin in heeft. Ze heeft al vaak tegen hem gezegd dat ze zo niet verder wilt, maar er verandert niets. Ze denkt regelmatig aan scheiden, want gelukkig is ze niet. Misschien is ze wel beter af zonder hem, het doen, het daadwerkelijk doen, gaan scheiden, dat is nog een stap te ver.

Deze relatie gaat afstevenen op een breuk, als beide partners niet hun eigen aandeel gaan zien en samen de verandering in gang gaan zetten. De moeder heeft niet in de gaten dat ze het gras voor zijn voeten aan het wegmaaien is en zelf haar partner in de positie van kind duwt, door alles zelf op te pakken en op haar eigen manier te willen doen. Dan gebeurt het tenslotte goed en als ze op hem moet wachten, doet ze het liever zelf. De vader heeft niet in de gaten dat zijn partner hem in deze rol duwt en hij op een gegeven moment dit geen aangename positie meer zal vinden. Beiden gaan zich wreken.

Kijken we over deze relatie heen, zijn beiden niet bij machte de situatie aan te pakken, het ontbreekt ze aan een volwassen blik. De volwassen blik zegt, wij zijn samen een team en hebben de taak dit team invulling te geven. Wij stemmen dingen af, we maken naar elkaar onze irritaties bekend en even zo goed de dingen die we fijn vinden van elkaar. Ze bouwen helaas niet aan de relatie, ze breken hem, zonder het in de gaten te hebben, samen af.

Vroeger bleef zo’n stel bij elkaar. Je was getrouwd, van elkaar afhankelijk, zeker financieel en al was het niet fijn, scheiden hoort niet en was veel moeilijker. Tegenwoordig staan we er anders in. We zijn minder afhankelijk van elkaar, hebben elkaar op het financiële vlak niet meer nodig en zijn deze gezinnen, met een verkeerde rolverdeling, een potentieel voor een scheiding. De vrouw die het denkt en de man die het vaak doet.

Ze zijn absoluut niet de enige die zo een relatie in stand proberen te houden, velen met hun. De vrouw die van nature de zorgtaken op zich nam en de man die jaagde, in de tegenwoordige tijd werkt, deed verder niets. We pikken dat niet meer, maar hebben aan de andere kant nog geen idee hoe we de nieuwe manier van samenleven invulling moeten geven.

Om de vraag te beantwoorden, scheiden of blijven, zal binnen dit gezin iets moeten veranderen. Beiden moeten gaan inzien dat ze de verandering zijn. Niet alleen de man, zoals de vrouw denkt, ook zij zal moeten veranderen.

Ze zullen samen in gesprek moeten gaan op een liefdevolle manier, ze zijn tenslotte vanuit liefde bij elkaar. Ze zullen hierbij een andere taal met elkaar moeten gaan spreken en moeten gaan inzien dat ze de relatie in een modern jasje moeten gaan steken.

Dat moderne jasje kent een andere aanpak, een ander manier van met elkaar omgaan, een volwassen blik en een andere attitude. Afstemmen telkens weer, bereidheid aan elkaar laten zien en elkaar positief stimuleren. Dan is er van scheiden geen sprake en geven ze het goede voorbeeld aan hun kinderen.

Wil jij, na het lezen en herkenning, graag hier meer over weten? Bel dan gerust met Live Paragnosten, zij zijn bij uitstek diegenen die jou kunnen vertellen hoe dat moderne jasje voor de huidige relatie werken.

Medium Claire