Leven na de dood

Leven na de doodLeven na de dood, alleen als u de dood in de ogen kijkt, hier op aarde. men vraagt zich af of zoiets meemaken ook echt kunnen voelen wat nu echt belangrijk is in het leven? Ik geloof van wel, het moet echter een terugkerende gedachte zijn. u moet het net weten om u hier bewust van te zijn. Net zoals mensen die ernstig ziek zijn iedere dag moeten doen. Zij vechten voor hun leven en vinden het daarom meer waard.
Misschien moeten we dat allemaal doen? Moeten we allemaal vechten voor onze levens. Ik bedoel hier natuurlijk mee om iedere dag te beseffen dat het een geschenk is om in leven te zijn, volledig gezond, of eventueel met beperkingen…Maak er het mooiste van. Beseft dat het tijdelijk is en zomaar voorbij kan zijn. Ik geloof dat als we dit allemaal beseffen dat we dan betere keuzes

Wanneer mensen overgaan naar gene zijde, dan valt al het aardse uiteraard weg en zien ze de dingen heel anders. Er is ook veel meer liefde, vergeven wordt gemakkelijk. Wat we hier zien als groot onrecht, is aan de andere kant helemaal niet meer zo interessant.
Door het ‘overgaan’ heeft de ander nu ook een totaal ander beeld van u. Stel, u had een moeizame relatie met uw inmiddels overleden moeder. U zit nog steeds met problemen door die relatie, met een bepaalde boosheid of onvrede. U geeft uw moeder misschien de schuld van hoe bepaalde zaken zijn gelopen in uw leven. Of uw moeder zat altijd te zemelen over dit of dat. Zij vond u te goed of niet goed genoeg. U moest harder werken, beter presteren of zij vond u te perfectionistisch. Nu uw moeder is overleden, is het heel goed mogelijk dat zij enorme bewondering voor u heeft en heel veel liefde voor u voelt. Terwijl u daar tijdens haar leven niets van merkte.

Wilt u gehoord worden? Bel/chat ons gerust.
Warme groet,

Medium Evelien box nr 43
@ Tevens geef ik trainingen/coachingen via de Chat