Gevoelens van haat

Gevoelens van haatGevoelens van haat. We kunnen mensen in ons leven tegenkomen, die in onze ogen zo verschrikkelijk onaardig doen, dat we ze haat en nijd toewensen. Ze halen het bloed onder je nagels vandaan en het liefst verwens je deze mensen heel ver weg. Het komt ook voor in relaties, en kan haat en nijd zover gaan dat we elkaar alleen nog maar het leven compleet zuur willen maken. Je kunt ook met haatgevoelens van een ander worden geconfronteerd.

Wat is haat
Haat is een gevoel van onmacht. Een gevoel dat je door de ander met je rug tegen de muur wordt gezet. Het is een gevoel van naar buiten gerichte onmacht. Diegene die de haatgevoelens heeft zal er alles aan doen jou te ontkrachten. Diegene op wie de haat is gericht, staat machteloos hier tegenover. Je bent nooit machteloos, maar op het moment dat het je overkomt, ervaar je dat gevoel. Je bent niet bij machte iets te doen. Het enige wat je kan doen en zou moeten doen, is weglopen, maar je staat eerst als aan de grond genageld.

Wat gebeurt er als je iemand gaat haten of haat over je heen krijgt
Voordat je zover bent, is er met de andere persoon al vaak een lange weg afgelegd. Of juist ook weer niet. Het kan zelfs al bij een enkele ontmoeting met iemand zijn, die jou zo onheus bejegend, dat de honden er geen brood van lusten. Wat gebeurt hier, vraag je vol ongeloof af! Ben ik nu gek of. Je voelt zoveel haat van die ander op jou gericht. Je hebt geen idee waarom en wat je er mee moet.

Andersom kan ook. Dat jij degene bent die haat voor de voeten van een ander gooit. Dan is er diep in jou een gevoel dat er als een golfbeweging uitkomt. Je wilt je grief halen, jouw waarheid vertellen.

Wat hier gebeurt, is dat twee mensen zo van elkaar verschillen, er als vanzelf een agressieve situatie ontstaat. Daar hoeft de een niets eens bij het gesprek aan deel te nemen. In de ogen van de ander doe jij iets wel zo verkeerd, en al heb je geen woord gezegd, je krijgt de volle lading. In dit geval, acuut deze persoon uit je leven weren. Anders zoek je de haat zelf op. Je mag je er even over verbazen en haat jegens de ander voelen, maar dat is zonde om er tijd, aandacht en energie aan te besteden. Nog los van het feit wat haatgevoelens met een mens diep van binnen doen.

Haat en nijd in een relatie
Ook op het relationele vlak komt haat voor. Haatgevoelens jegens de ander uiten, is in jezelf zoveel aan emoties hebben opgestapeld, dat er nog maar een weg is, ze moeten er uit. Dat betekent dat jij zelf onmachtig bent om op tijd bij te sturen, gevoelens te uiten en je ze op een gegeven moment de ander voor de voeten gooit. Haat en nijd in een relatie is geen gezonde basis voor een fijne relatie. Laat dat duidelijk zijn.

Haat uiten is een teken voor jezelf
In feite worstel je met jezelf als je met haatgevoelens naar een ander rondloopt. Je voelt je vastzitten in het leven. Door anderen gedomineerd en gekleineerd en dat pikt geen mens. Voel je haat jegens iemand, zou je die ander wel iets aan willen doen. Doe dan een pas op de plaats met jezelf en schakel hulp in. Praat met een persoon erover, die je een spiegel durft voor te houden en dat kunnen mediums en paragnosten als de beste. Die pas op de plaats moet je zetten, omdat jij jezelf iets ontneemt en daar moet je achter zien te komen. En hoe fijn kan dat niet met een medium of paragnost, die jouw verleden, heden en toekomst kunnen zien en zo jou kunnen aangeven waarom je naar een persoon gevoelen van haat hebt.

Goede mediums en top paragnosten, deze vind je op www.liveparagnosten.nl. Hier weten ze raad met jouw haatgevoelens. Hier geven ze je inzichten in jouw verleden waardoor jij je zo onmachtig voelt en geen uitweg meer ziet. Hier bieden ze je naast antwoorden ook inzichten hoe jij om kunt gaan met je haatgevoelens en ze uit je lijf kunt laten verdwijnen.

Blijf nooit rondlopen met gevoelens van haat. Je projecteert de gevoelens op een ander, maar het gaat helemaal niet om de ander. Het gaat om jou. Je voelt je niet bij machte jezelf te doorgronden, je hebt een spiegel nodig en die vind je op www.liveparagnosten.nl

Liefdevolle groet, Claire top medium liveparagnosten.nl